Hva består en rente av?

Hva er egentlig effektiv rente, og hvordan skiller den seg fra det man kaller nominell rente? Først bør man gjøre rede for hva en rente faktisk består av, før man ser på hva slags typer renter som finnes. Hos Sbanken er ulike typer renter, og her ser man på de ulike typene rente, og hvilke du bør se etter.

En kan si at en rente består av en slags leiepris, og en kompensasjon, den som gir deg lånet får. Som oftest blir renten regnet ut fra lånesummen du ønsker å låne, og blir ofte oppgitt i prosent. Renten er en slags godtgjørelse for at den som låner deg pengene, ikke får brukt dem eller investert dem.

Nominell rente

Den nominelle renten kan forklares som selve renten på lånet du tar opp, og ingenting annet. Her tar man ikke med etableringsgebyr, termingebyr, eller andre gebyrer som ofte må betales for å kunne ta opp et lån. Som oftest er det denne renten banker markedsfører med, men det er som oftest ikke hele summen du er nødt å betale.

Det er viktig å ta med andre gebyrer i betraktning, når du skal ta opp lån. Ikke stol blindt på den nominelle renten, og tro at dette er alt du må betale. Som nevnt er det ofte en del andre gebyrer du må ta hensyn til, se opp for: etableringsgebyr, depotgebyr og termingebyr, slik at du ikke blir lurt.

Effektiv rente

Effektiv rente kan forklares som den totale prisen du betaler for å ta opp et lån. Dette er inkludert den nominelle renten, som forklart ovennevnt, i tillegg til andre gebyrer. Det er derfor den effektive renten alltid ser høyere ut enn den nominelle renten, men den inneholder altså flere gebyrer, som du uansett må betale.

For å finne ut hvor mye du er nødt til å betale for å ta opp et lån, kan du se på den nominelle renten. Deretter plusse på alle andre gebyrer og kostnader. Men for å gjøre det enkelt for deg selv, bør du fokusere på den effektive renten, i og med at det ikke dukker opp noen overraskende utgifter.

Forskjell på nominell og effektiv rente

Nominell rente: Utgjør kun renten du er nødt til å betale for å ta opp lånet. Dette er for at den som gir deg lånet skal få en slags kompensasjon, for at du i det hele tatt skal få lov til å låne pengene. Kan omtales som en slags grunnrente, og tar ikke for seg alle utgiftene.

Effektiv rente: Viser deg hele summen du er nødt til å betale for å ta opp et lån. Nominell rente inngår i effektiv rente, i tillegg til andre gebyrer og utgifter, som kommer i tillegg. Dette er renten du bør se på, når du skal ta opp et lån, slik at du får med deg alle utgiftene.

Gebyrer som kommer i tillegg

Etableringsgebyr er ofte et gebyr som kommer i tillegg til den nominelle renten. Gebyret er en engangskostnad, og betales i oppstarten av låneperioden. Det er varierende hvor mye du må betale i etableringsgebyr, men de aller fleste bankene har dette. Det kan være greit å huske på at mindre banker ofte har et lavere etableringsgebyr, enn hva store banker har.

Andre gebyrer som er viktige å merke seg er for eksempel termingebyr. Dette er et gebyr som bankene pålegger deg hver måned, for å dekke administrasjonsutgiftene det tar å betjene lånet ditt. Årsgebyr kan og være greit å merke seg, det er en sum du betaler en gang i året, for å kunne ha et lån i banken.

Nyttige ting å bite seg merke i:

  • Ta alltid utgangspunkt i den effektive renten
  • Små banker har ofte lavere gebyrer enn store banker

Det er viktig å legge merke til alle utgifter du må betale for å ta opp et lån, noe som kan være vanskelig. Derfor bør du alltid vektlegge den effektive renten, for her er de aller fleste utgiftene samlet. En kan også spare en god del på å oppsøke mindre banker, da de ofte har greiere renter.

Leave a Reply