Hva består en rente av?

Hva er egentlig effektiv rente, og hvordan skiller den seg fra det man kaller nominell rente? Først bør man gjøre rede for hva en rente faktisk består av, før man ser på hva slags typer renter som finnes. Hos Sbanken er ulike typer renter, og her ser man på de ulike typene rente, og hvilke du bør se etter.

En kan si at en rente består av en slags leiepris, og en kompensasjon, den som gir deg lånet får. Som oftest blir renten regnet ut fra lånesummen du ønsker å låne, og blir ofte oppgitt i prosent. Renten er en slags godtgjørelse for at den som låner deg pengene, ikke får brukt dem eller investert dem.

Nominell rente

Den nominelle renten kan forklares som selve renten på lånet du tar opp, og ingenting annet. Her tar man ikke med etableringsgebyr, termingebyr, eller andre gebyrer som ofte må betales for å kunne ta opp et lån. Som oftest er det denne renten banker markedsfører med, men det er som oftest ikke hele summen du er nødt å betale.

Det er viktig å ta med andre gebyrer i betraktning, når du skal ta opp lån. Ikke stol blindt på den nominelle renten, og tro at dette er alt du må betale. Som nevnt er det ofte en del andre gebyrer du må ta hensyn til, se opp for: etableringsgebyr, depotgebyr og termingebyr, slik at du ikke blir lurt.

Effektiv rente

Effektiv rente kan forklares som den totale prisen du betaler for å ta opp et lån. Dette er inkludert den nominelle renten, som forklart ovennevnt, i tillegg til andre gebyrer. Det er derfor den effektive renten alltid ser høyere ut enn den nominelle renten, men den inneholder altså flere gebyrer, som du uansett må betale.

For å finne ut hvor mye du er nødt til å betale for å ta opp et lån, kan du se på den nominelle renten. Deretter plusse på alle andre gebyrer og kostnader. Men for å gjøre det enkelt for deg selv, bør du fokusere på den effektive renten, i og med at det ikke dukker opp noen overraskende utgifter.

Forskjell på nominell og effektiv rente

Nominell rente: Utgjør kun renten du er nødt til å betale for å ta opp lånet. Dette er for at den som gir deg lånet skal få en slags kompensasjon, for at du i det hele tatt skal få lov til å låne pengene. Kan omtales som en slags grunnrente, og tar ikke for seg alle utgiftene.

Effektiv rente: Viser deg hele summen du er nødt til å betale for å ta opp et lån. Nominell rente inngår i effektiv rente, i tillegg til andre gebyrer og utgifter, som kommer i tillegg. Dette er renten du bør se på, når du skal ta opp et lån, slik at du får med deg alle utgiftene.

Gebyrer som kommer i tillegg

Etableringsgebyr er ofte et gebyr som kommer i tillegg til den nominelle renten. Gebyret er en engangskostnad, og betales i oppstarten av låneperioden. Det er varierende hvor mye du må betale i etableringsgebyr, men de aller fleste bankene har dette. Det kan være greit å huske på at mindre banker ofte har et lavere etableringsgebyr, enn hva store banker har.

Andre gebyrer som er viktige å merke seg er for eksempel termingebyr. Dette er et gebyr som bankene pålegger deg hver måned, for å dekke administrasjonsutgiftene det tar å betjene lånet ditt. Årsgebyr kan og være greit å merke seg, det er en sum du betaler en gang i året, for å kunne ha et lån i banken.

Nyttige ting å bite seg merke i:

 • Ta alltid utgangspunkt i den effektive renten
 • Små banker har ofte lavere gebyrer enn store banker

Det er viktig å legge merke til alle utgifter du må betale for å ta opp et lån, noe som kan være vanskelig. Derfor bør du alltid vektlegge den effektive renten, for her er de aller fleste utgiftene samlet. En kan også spare en god del på å oppsøke mindre banker, da de ofte har greiere renter.

Tips til nedbetaling av kredittkort

Det er mange gode kredittkort på markedet, både fra store aktører som Gjensidige og mindre lokalbanker som Sparebanken Møre. Ved fornuftig bruk kan man enkelt oppnå goder som gratis reise- og avbestillingsforsikring, rabatter på varer og tjenester og bonusordninger som cashback og CashPoints. Men hvis man ikke betaler fakturaen ved forfall kan kortet fort bli en dyr affære.

Et kredittkort er ment å være et kortsiktig lån fra banken sin side, og har derfor høyere rente enn andre lån. De aller fleste kredittkort har en periode med 45 eller 50 dager med rentefri kreditt, men etter dette må man belage seg at på at den effektive renten kan bli så høy som opp imot 25–30 %.

Kutt unødvendig forbruk

Når man først er i en situasjon hvor det er vanskelig å betale kredittkortgjelden, så er det hovedsakelig på grunn av én årsak: Man har brukt mer penger enn man har tjent over en lengre periode. Det er fort gjort å ty til kredittkortet for å unne seg litt ekstra, men det svir på pungen når rentene begynner å løpe.

Man vil få en pekepinn på hvor raskt man kan betale tilbake gjelden ved å sette opp en oversikt over månedlige inntekter og utgifter. Tar det mer enn seks måneder å betale ned på lånet bør man vurdere å kutte ut alle unødvendige utgifter. Les mer om hvordan man kan kvitte seg med kredittkortgjelden hos Forskning.no.

Snøskredmetoden

Snøskredmetoden er en effektiv metode for nedbetaling av gjeld, som passer godt for dem som har evnen til å holde på motivasjonen over lengre tid. Med denne strategien begynner man å betale ned på lånet med den høyeste effektive renten, for deretter å jobbe seg ned til det billigste lånet som man sparer til slutt.

Sett ut ifra et økonomisk perspektiv er denne metoden helt klart den mest lønnsomme, siden man med snøskredmetoden helt enkelt kvitter seg med de dyreste lånene først. Det kan imidlertid ta litt tid å kvitte seg med et stort forbrukslån, og det er derfor viktig å legge en plan – og holde seg til denne planen.

Snøballmetoden

En annen anerkjent metode man kan bruke for å betale tilbake kredittkortgjelden raskere kalles snøballmetoden, og denne er gjerne mer overkommelig for de fleste som skylder mye penger. Denne metoden brukes av økonomer over hele verden, og har vist seg å være svært effektiv så lenge man følger planen og ikke mister fokus underveis.

Med snøballmetoden setter man opp en oversikt over lånene etter hvor store de er, og begynner rett og slett med å betale ned det minste lånet først. For mange vil det være veldig befriende å se det ene lånet etter det andre forsvinne, noe som gir mestringsfølelse og motivasjon for å fortsette med nedbetalingen.

Refinansier hvis det er nødvendig

Hvis kredittkortgjelden har vokst seg så stor og uoverkommelig at den rett og slett har blitt helt uhåndterbar, så kan det være en gunstig løsning å refinansiere. I de fleste tilfeller skjer dette gjennom å ta opp et forbrukslån uten sikkerhet. Dette har lavere rente enn kredittkortet, men høyere rente enn billån eller boliglån.

Med refinansiering har man kun ett månedlig beløp å forholde seg til, og det blir færre fakturagebyrer og mindre å holde styr på. Hvis kredittkortgjelden allerede har gått til inkasso eller man har pådratt seg betalingsanmerkning, vil det imidlertid bli vanskelig å få godkjent en søknad om refinansiering på grunn av høy risiko for mislighold.

Kort oppsummert

 • Snøskredmetoden
 • Snøballmetoden
 • Kutt unødvendig forbruk
 • Søk refinansiering hvis nødvendig

Det finnes metoder for å kvitte seg med kredittkortgjelden raskere, både snøballmetoden og snøskredmetoden er anerkjente strategier man kan bruke for å legge en plan. Det er også mange økonomer som gir gode råd helt gratis, for eksempel kjendisøkonomen Silje Sandmæl fra DnB. Gründerteamet fra appen Payr gir også gode tips til nedbetaling av kredittkort.

Vilkår for å søke om kredittkort

Mange ønsker seg betalingskort fordi man da alltid har penger tilgjengelig. Det finnes et hav av kortutstedere på markedet i dag. Er man for eksempel kunde hos bnbank.no kan man søke om kort gjennom nettbanken sin; eventuelt går det an å ringe. Når man benytter seg av kredittkort er det bankens penger man bruker, ikke ens egne.

Naturligvis ønsker kredittkortselskapene seg trofaste kunder som er i stand til å nedbetale gjelden sin. Mislighold er lite populært, men dessverre en vanlig konsekvens av dårlig betjeningsevne. Derfor er utstederne nøye med hvem som får innvilget kredittkort; det skal imidlertid sies at noen selskaper er strengere enn andre. Vilkår må møtes for å gi rett inntrykk.

Vanlige krav

Man må være minst 18 år for å kunne søke om betalingskort, men en del utstedere har høyere aldersgrense. Det er vanlig med aldersgrenser som 20, 23 og 25. Inntektskrav kan også variere, men jo høyere brutto årslønn søker har, desto bedre er det. De fleste vil nok avslå søknaden til de som tjener mindre enn 120 000 i året.

Man må også regne med å bli spurt om en del personlige opplysninger. Foruten alder og årslønn blir man spurt om boforhold, arbeidssituasjon og hvorvidt man har kreditter eller lån fra før av. Slike opplysninger påvirker om man får innvilget lån. Det er ikke nødvendig å oppgi overfor kortutsteder hva man har tenkt å bruke pengene til.

Kredittscore og kredittvurdering

Når man sender søknad til selskapet som utsteder kredittkort, blir det foretatt en kredittsjekk. Dette gjøres ut ifra opplysningene utsteder har fått om søker. Finner utsteder betalingsanmerkninger eller løpende inkassosaker, får man som regel avslag. Utsteder vil gi søker en kredittscore ut ifra hvordan søker blir vurdert. Denne er ofte mellom 0 og 100.

Kredittscoren gir en pekepinn på hvor betalingsdyktig søker er. Har man for eksempel betalingsanmerkninger, bør man kvitte seg med disse før man søker. I tillegg bør man vurdere hvorvidt man faktisk er i stand til å betjene et kredittkort når man sliter med nedbetalinger fra før av. Kvitter man seg med betalingsanmerkning, vises den ikke på fremtidige søknader.

Sammenligne kredittkortselskaper

Siden ikke alle utstedere stiller samme krav til sine søkere, betyr ikke det alle vil gi en avslag selv om noen gjør det. Dessuten har noen kredittkortutstedere en høyere andel fornøyde kunder enn andre. Møter man alle mulige krav for å få kredittkort på en god måte, vil man kunne velge fra øverste hylle.

Dette bør motivere en til å vise seg som betalingsdyktig overfor utsteder. På nettet finnes det nok av sammenligningsverktøy man kan bruke for å sammenligne kredittkort med renter, bonuser, forsikringer og andre fordeler. Da kan man også finne ut hvordan ulike kredittkortselskaper har blitt vurdert av kunder. Slik finner man ut hvilke det kanskje lønner seg å styre unna.

Renten på kredittkortene

Det er ingen myte at renten på kredittkort er høy. Gjennomsnittlig nominell rente er på rundt 20 %, hvilket betyr at den effektive renten (den man faktisk skal betale) vil være høyere. Gebyrer kan også være dyre, men disse kan unngås ved å bruke kortet smart. Det er vanlig å få inntil 45 rentefrie dager når man først får betalingskort.

Dette gjelder for varekjøp, men ikke for minibankuttak. Derfor skal man helst unngå å ta ut kontanter med kredittkortet. Her må man forvente at det påløper et gebyr, og det kan for eksempel være 4 % av uttaksbeløpet. Man bør også betale alle regninger ved forfall, for å få mest av den rentefri perioden.

Oppsummering – vilkår for å få kredittkort

 • Man bør la være å søke hvis man ikke har ting økonomiske på stell
 • Betalingskort gir mange fordeler ved netthandel og når man er på reise

Vilkårene for å få innvilget betalingskort kan variere, men noen krav er ganske generelle. Det stilles krav til alder, minimumsinntekt og man skal helst ikke ha betalingsanmerkninger. Man kan med fordel sammenligne tilbud for ende opp med så gode vilkår som mulig. I tillegg gjelder det å vite hvor kredittkort bør brukes som best.

Kilder; https://www.tidende.dk/sponseret/2019/12/30/11-ofte-stillede-spoergsmaal-omkring-kredittkort/

Kredittkort test – Slik fungerer bonusprogrammer når du handler med betalingskort

Det finnes mange kredittkort på markedet, og de fleste har en eller flere fordeler som følger gratis med kortbruken. Det vil si at hvis du bruker kortet til et bestemt kjøp, vil du kunne få en fordel. Noen kort gir muligheten til avslag på regningen direkte. Andre kort inneholder andre tjenester, som for eksempel gratis reise- og avbestillingsforsikring, eller ID-forsikring. Det finnes mange forskjellige modeller for å opparbeide seg bonus. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de vanligste fordelene, og hvilke kort du må bruke for å få dem.

Kredittkort

En forutsetning for økonomisk gevinst når du bruker kreditt, er at du betaler regningen i tide. Utsetter du denne, tilkommer svært høye renter og gebyrer. Slik mister du totalt sett de økonomiske fordelene. Kredittgjeld har noen av de høyeste rentene på markedet. Disse er mye dyrere enn både boliglån og forbruksgjeld. Renten kan være opp mot 30 % av beløpet. Dersom du er økonomisk disiplinert, kan du motta mange gode fordeler ved bruk av kreditt. Det finnes flere gode bonusprogrammer tilknyttet dette. De vanligste bonusprogrammene inkluderer alt fra flybonus til bensinbonus.

 • Det finnes mange fordeler tilknyttet kreditt
 • Renten på kredittgjeld er svært høy

Kort med rabatt på bensin

Det finnes flere kort som gir deg rabatt på bensin. Enkelte gir rabatt på drivstoff på flere ulike bensinstasjoner. Andre gir samme rabatt, men hos kun én kjede. Du får tilbake pengene du sparer på bensin, på regningen. Det vil si at du betaler full pris på bensinstasjonen, men kredittselskapet trekker rabatten fra på regningen. 365 Direkte MasterCard gir hele 3,65 % rabatt på drivstoff på Esso og Esso Express. I tillegg får du rabatter i flere skobutikker og klesbutikker. Shell Mastercard tilbyr 40 øre avslag per liter bensin på alle Shell-stasjoner.

 1. Noen kort gir rabatter hos en bestemt kjede
 2. Andre gir rabatt på drivstoff generelt

Kredittkort med inkluderte reiseforsikringer

Mange kort har reiseforsikring inkludert. En reiseforsikring skal dekke uforutsette problemer, når du er på ferie eller lengre reise. Så lenge du har reiseforsikring inkludert i kortet, koster det ingenting. For at reiseforsikringen skal gjelde på reisen, krever de som har utstedt kortet at minimum 50 % av transportkostnadene betales med kreditten. Eksempler på gode kort som tilbyr reise- og avbestillingsforsikring inkludert er Bank Norwegian Kredittkort. Dette gir også 1 % cahsback på alt annet man kjøper. Les mer om Bank Norwegian kredittkort og andre kreditter med bonus, i Aftenposten sin artikkel.

 • Mange kort har reiseforsikring inkludert
 • Minimum 50 % av reisen må betales med kortet for at forsikringen skal være gyldig

Det er ulikt hva de forskjellige kortene med reiseforsikring dekker. Dette bør du sette deg inn i før du bruker kortet til å betale reisen. Det er blant annet ulike dekningssummer og egenandeler. I motsetning til vanlig reiseforsikring, dekker kredittforsikringene kun hendelser knyttet til den spesifikke reisen som ble betalt med det aktuelle kortet. Hvem som kan kreve dekning av forsikringen varierer. Noen dekker kun personen som eier kortet, mens andre dekker også medreisende. Med kort som Santander Gebyrfri, Remember eller Bank Norwegian, vil kortinnehaver, i tillegg til tre medreisende, dekkes.

Kreditt med cashback

Når du bruker kreditt til å handle varer og tjenester, bruker du kortselskapets penger. Du tar altså opp et lån, som kalles kredittgjeld. Du får så en månedlig faktura. Der må du betale tilbake pengene du har brukt i den gitte perioden. Når kortselskapet gir cashback, vil en viss prosent av beløpet bli trukket fra regningen. Cashback er altså en form for rabatt, som kommer i etterkant av kjøpet. Det er ikke butikken det handles i som gir cashback, men kredittkortselskapet. Det er vanlig å gi cashback på sko, drivstoff, klær, reise og elektronikk.

Kort som tilbyr gode tilbud og rabatter

Noen kort gir fordeler i form av ekstra gode tilbud. Dette kan være innenfor en spesiell bransje, eller unike tilbud hver måned. Eksempelvis kan du tjene opp eurobonus poeng som kan brukes på flyreiser. Ikano Visa gir fordeler innenfor en bestemt kategori hver måned. Du kan få inntil 10 % rabatt på kategorier som reise, bildeler, interiør, kultur og underholdning. Med MasterCard som utstedes av DNB, får du fast rabatt i en rekke butikker, på hoteller og nettbutikker. Du får opptil 30 prosent rabatt på alt du handler. Dette inkluderer også på allerede nedprisede varer. Rabatten trekkes fra på den neste fakturaen.

 • Mange kort gir gode rabatter hos ulike butikker eller bransjer
 • Rabatten trekkes fra på fakturaen

Det er vanlig at du må logge deg inn på ulike fordelsportaler, for å motta rabatten når du handler på nett. Ved kjøp i fysisk butikk registreres rabatten direkte. Dette da denne kobles opp mot brukerstedet. Noen kort har rabatter som knyttes til én spesifikk butikk. Dette gjelder ofte i et kort tidspunkt, som en måned. Det positive med slike begrensede cashbacks, er at denne ofte er svært høy. Eksempelvis 10 %, 20 % og helt opp til 50 %. Du bør passe på at du faktisk trenger de rabatterte tilbudene, for ikke å bruke mer penger enn du ellers ville gjort.

Oppsummering

Bruker du de riktige kredittkortene på de riktige stedene, kan det være mye penger å spare, i følge Kredittkort Info. Dette innenfor en rekke kategorier. Det er likevel viktig å være disiplinert i forhold til pengebruken. Det vil kreve litt energi å sette deg inn i alle de ulike tilbudene, og hvilke forutsetninger som følger med. Noen velger å ha ett eller to kort som gir fordeler i forhold til varer og tjenester de kjøper ofte. Andre bruker mer tid på å sette seg inn i de ulike fordelene, og bruker flere kort.

Ofte stilte spørsmål

Hvor får jeg kredittkort med bonus?

Du søker hos den enkelte banken, eller tilbyderen av kortet. Det enkleste er å søke på nett. Du får som regel svar ganske raskt, da systemene for vurdering er automatiserte. Hvis du ønsker en oversikt over hvem som tilbyr kreditt og de ulike fordelene, kan du søke på nettet. Det finnes mange gode oversikter.

Hvem kan søke om kreditt?

Søker må være 18 år og norsk statsborger. I tillegg stilles det krav om en viss inntekt i forhold til utgifter og gjeld. Du kan ikke ha for stor gjeld fra før. Dette sjekkes automatisk opp mot gjeldsregisteret som kom i 2019. Hvor mye kreditt du får innvilget, vil avhenge av din økonomiske situasjon.

Koster det noe å bruke kredittkort med bonus?

De fleste kort med bonusprogrammer er gratis å bruke. Merk at noen kan ha en årsavgift eller månedsavgift knyttet til seg. Du bør derfor se nøye på vilkårene før du anskaffer deg kreditt. Betaler du regningen i tide, påløper som regel ingen kostnader. Utsetter du betalingen, får du høye renter og gebyrer.