Vilkår for å søke om kredittkort

Mange ønsker seg betalingskort fordi man da alltid har penger tilgjengelig. Det finnes et hav av kortutstedere på markedet i dag. Er man for eksempel kunde hos bnbank.no kan man søke om kort gjennom nettbanken sin; eventuelt går det an å ringe. Når man benytter seg av kredittkort er det bankens penger man bruker, ikke ens egne.

Naturligvis ønsker kredittkortselskapene seg trofaste kunder som er i stand til å nedbetale gjelden sin. Mislighold er lite populært, men dessverre en vanlig konsekvens av dårlig betjeningsevne. Derfor er utstederne nøye med hvem som får innvilget kredittkort; det skal imidlertid sies at noen selskaper er strengere enn andre. Vilkår må møtes for å gi rett inntrykk.

Vanlige krav

Man må være minst 18 år for å kunne søke om betalingskort, men en del utstedere har høyere aldersgrense. Det er vanlig med aldersgrenser som 20, 23 og 25. Inntektskrav kan også variere, men jo høyere brutto årslønn søker har, desto bedre er det. De fleste vil nok avslå søknaden til de som tjener mindre enn 120 000 i året.

Man må også regne med å bli spurt om en del personlige opplysninger. Foruten alder og årslønn blir man spurt om boforhold, arbeidssituasjon og hvorvidt man har kreditter eller lån fra før av. Slike opplysninger påvirker om man får innvilget lån. Det er ikke nødvendig å oppgi overfor kortutsteder hva man har tenkt å bruke pengene til.

Kredittscore og kredittvurdering

Når man sender søknad til selskapet som utsteder kredittkort, blir det foretatt en kredittsjekk. Dette gjøres ut ifra opplysningene utsteder har fått om søker. Finner utsteder betalingsanmerkninger eller løpende inkassosaker, får man som regel avslag. Utsteder vil gi søker en kredittscore ut ifra hvordan søker blir vurdert. Denne er ofte mellom 0 og 100.

Kredittscoren gir en pekepinn på hvor betalingsdyktig søker er. Har man for eksempel betalingsanmerkninger, bør man kvitte seg med disse før man søker. I tillegg bør man vurdere hvorvidt man faktisk er i stand til å betjene et kredittkort når man sliter med nedbetalinger fra før av. Kvitter man seg med betalingsanmerkning, vises den ikke på fremtidige søknader.

Sammenligne kredittkortselskaper

Siden ikke alle utstedere stiller samme krav til sine søkere, betyr ikke det alle vil gi en avslag selv om noen gjør det. Dessuten har noen kredittkortutstedere en høyere andel fornøyde kunder enn andre. Møter man alle mulige krav for å få kredittkort på en god måte, vil man kunne velge fra øverste hylle.

Dette bør motivere en til å vise seg som betalingsdyktig overfor utsteder. På nettet finnes det nok av sammenligningsverktøy man kan bruke for å sammenligne kredittkort med renter, bonuser, forsikringer og andre fordeler. Da kan man også finne ut hvordan ulike kredittkortselskaper har blitt vurdert av kunder. Slik finner man ut hvilke det kanskje lønner seg å styre unna.

Renten på kredittkortene

Det er ingen myte at renten på kredittkort er høy. Gjennomsnittlig nominell rente er på rundt 20 %, hvilket betyr at den effektive renten (den man faktisk skal betale) vil være høyere. Gebyrer kan også være dyre, men disse kan unngås ved å bruke kortet smart. Det er vanlig å få inntil 45 rentefrie dager når man først får betalingskort.

Dette gjelder for varekjøp, men ikke for minibankuttak. Derfor skal man helst unngå å ta ut kontanter med kredittkortet. Her må man forvente at det påløper et gebyr, og det kan for eksempel være 4 % av uttaksbeløpet. Man bør også betale alle regninger ved forfall, for å få mest av den rentefri perioden.

Oppsummering – vilkår for å få kredittkort

  • Man bør la være å søke hvis man ikke har ting økonomiske på stell
  • Betalingskort gir mange fordeler ved netthandel og når man er på reise

Vilkårene for å få innvilget betalingskort kan variere, men noen krav er ganske generelle. Det stilles krav til alder, minimumsinntekt og man skal helst ikke ha betalingsanmerkninger. Man kan med fordel sammenligne tilbud for ende opp med så gode vilkår som mulig. I tillegg gjelder det å vite hvor kredittkort bør brukes som best.

Kilder; https://www.tidende.dk/sponseret/2019/12/30/11-ofte-stillede-spoergsmaal-omkring-kredittkort/

Leave a Reply