ISTQB Foundation Level KursKurset og instruktører er kvalitetssikret og akkreditert av Norwegian Testing Board

KURSETS INNHOLD


Kurset er dynamisk bygget opp slik at du steg for steg øker din kunnskap. Vi anbefaler også selvstudium in forveien for å være best mulig forberedt på eksamen. Til dette anbefales forfatterens bok "Software Testing Foundations". Boken er del av kursdokumentasjonen. Den anbefales lest før kurset.

Kurset er en blanding av foredrag, individuelle øvelser, praktisk gruppearbeid og gjennomgang av testeksamener slik at du er best mulig forberedt til eksamen.

Kurset varer 3 1/2 dager.

Kurset er best for de som har bakgrunn i programmering og IT. Er du bruker og ansvarlig for akseptansetest, får du (hos meg) bedre verdi for pengene ved et av mine to dagers kurs i design av høynivå test.

DAG 1: GRUNNLEGGENDE OM TESTING, TESTAKTIVITETER OG STATISKE METODER

Grunnlag

Hvordan testaktiviteter utføres gjennom hele programutviklingsprosjektet

Statiske metoder – for analyse av programmer og dokumenter


DAG 2-3: SELVE TESTINGEN

Dynamisk testing

Testmanagement


DAG 4: REPETISJON OG (frivillig) SERTIFISERINGSEKSAMEN

Automatiserte testverktøy

•    Repetisjon av temaer fra kurset og hva vi har lært med fokus på sertifisering
•    Spørsmål og svar
•    Prøveeksamen
•    Eksamen/SertifiseringLink til andre kurs i testing

Jeg holder også slike kurs på engelsk.

Tilbake til min hjemmeside