Motivasjon av software testere

Foredrag i faggruppe software testing i Bergen 23.1.2008

Jürgen Richters foredrag
Hans Schaefers foredrag